HAJÓS VIRRASZTÁS A DUNÁN- JÉZUS A NÉP KÖZÖTT

MÁR CSAK A NYITOTT RÉSZEN VANNAK SZABAD HELYEK!
Időpont 2018. június 1.-től
2018. június 2.-ig
Részvételi díj fedett részen: 8000 Ft/fő, nyitott részen: 6000 Ft/fő
Online jelentkezés

JÉZUS A NÉP KÖZÖTT

21. Úrnapi Eucharisztikus hajós virrasztás a Dunán. Készület a Kongresszusra, buzgó imádsággal a sikeréért!

 

Programok pénteken:

12:30: Veni Sancte szentmise Budapesten a Szent István bazilikában. Szentmisét mond: Snell György zarándokpüspök úr

13:30: Indulás a Vigadó téri hajóállomásra.

 

14:00: Hajó indulása a budapesti hajóállomásról.

„A mindenható, háromszemélyű egy Istent, Atyát, Fiút és a Szentlelket” JERTEK, IMÁDJUK!

 

19:00: Érkezés Esztergomba.

19:30: Szentmise a Magyar Sionon, az esztergomi Bazilikában, a szentmisét bemutatja: Dr. Németh János, kanonok úr, a bazilika plébánosa. Befejezésként ima Mindszenty József bíboros sírjánál, boldoggá avatásáért.

 

21:30: Indulás Nagymarosra, érkezés: 22:45 órakor.

„Örök mindenható Isten, Atyánk, aki előtt még a szeráfok is elfödik arcukat: álld meg virrasztó gyermekeidet, hogy Neked örökké hálát zenghessünk!”

 

22:45: Templomi szentségimádás Nagymaroson a Szent Kereszt felmagasztalása templomban. Vezeti: Gáspár István plébános úr

 

00:00: Hajó indulása Nagymarosról Vácra, érkezés: 01:00 órakor.

„Leborulok hát előtted Jézus, az Oltáriszentségben is erős hittel, mély tisztelettel és lángoló szeretettel imádom szent Fölségedet!”

 

Programok szombaton:

01:00: Szentmise a váci székesegyházban. A szentmisét celebrálja: Dr. Varga Lajos, váci segédpüspök úr

 

03:00: Hajó indulása Vácról Szentendrére, érkezés: 05.15.

„Jöjj el, erősség Lelke, mindeneket vezérlő Szentlélek. Adj erőt s erősíts meg jóban, erősíts meg a gonosz ellenség támadásai ellen, hogy soha le ne győzhessen, és az Istentől el ne választhasson!”

 

05:30: Te Deumos, hálaadó és befejező szentmise Szentendrén a Péter-Pál templomban. Celebrál: Blanckenstein György, pápai káplán, plébános (Szentendre)

 

06:30: A hajó indulása Szentendréről Budapestre.

„Üdvözlégy Édesanyám, Szentséges Szűz Mária! Légy ezen imádási órában és mindig közbenjárón szent Fiadnál!”

 

07:30: Érkezés Budapestre, a Batthyányi térre.

„Dicsértessék és áldassék a legméltóságosabb Oltáriszentség most és mindörökké! Amen!”

 

Az Eucharisztikus út lelkivezetője: Rev. Tamási József, kartali apát-plébános úr 

Időpont: június 1-2. (péntek-szombat)

Hozzájárulás: nyitott részen: 6.000 Ft/fő (kevés ilyen hely van)

 

Nagy hajó indítását tervezzük! Apostolkodjatok, hogy minél többen vehessünk részt a kongresszus készületi úton! FELHÍVÁS! Várjuk komplett imacsoportok jelentkezését, egy-egy 15-20 perces imavezetésre!