Makrovilág Utazási és Zarándok Utazási Iroda, Könyvkiadó és Szolgáltató kft.  

Adatvédelmi nyilatkozat

Rövidített tájékoztató

 

 

Adatvédelmi nyilatkozat - röviden

 

A Makrovilág Utazási és Zarándok Utazási Iroda, Könyvkiadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, röviden Makrovilág Utazási Iroda (székhelye: 2220 Vecsés, Fő út 216., telephelye: 1085 Budapest, Üllői út 16/B., cégjegyzékszám: 13-09-181013, tel: (+36-1) 217-5307, (+36-1) 215-0636, e-mail: makro@makrovilag.hu weboldal: http://makrovilag.hu/ mint Adatkezelő tájékoztatja ügyfeleit személyes adatai kezelésének rendjéről és az ahhoz kapcsolódó jogaikról, ill. a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseiről és előírásairól, a következő pontok szerint:

-          Az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről rendelkezései,

-          A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény az irányadó

-          Az Adatkezelési tájékoztató az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének a 2016/679/EU rendelettel és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban került megállapításra

A Makrovilág Utazási Iroda ügyfeleitől, felhasználóitól, ill. szolgáltatóitól a következőképpen gyűjt személyes adatokat.

Ha ügyfelei

-          felkeresik honlapját, a ww.makrovilag.hu –t, és azon keresztül érdeklődnek, jelentkeznek, böngésznek;

-          az irodát személyesen közvetlenül keresik föl;

-          e-mail-en, továbbá,

-          telefonon jelentkeznek.

Szállítóitól, egyéb szolgáltatóitól a szolgáltatás kivitelezéséhez rögzíti a szükséges e-mail-címet, szállás címét, telefonszámot, buszos útnál gépkocsivezető elérhetőségét.

A felhasználóktól gyűjtött adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályok betartásával kezeli, személyes adataikat abból a célból tárolja, hogy igényeiket minél jobban megismerve a lehető legmegfelelőbb szolgáltatást tudja számukra ajánlani és nyújtani, ideértve a teljesen egyéni, személyre szabott ajánlatok készítését is.

Az adatkezelés jogalapja az, hogy az ügyfél bármikor szabadon visszavonhatja hozzájáruló nyilatkozatát. További jogalap a megkötött utazási szerződés teljesítéséhez fűződő kölcsönös érdek, vagy az abból fakadó egyéb jogos érdek érvényesítése.

Az utazási szerződés teljesítésében részt vevő Európai Unión belüli és kívüli, ún. 3. országbeli szolgáltatók (szálloda, repülőtársaság, stb.) számára a szolgáltatás nyújtásához szükséges személyes adatok – fokozott figyelem mellett – továbbításra kerülnek. E szolgáltatók az utas által kötött utazási szerződésben pontosan megjelölésre kerülnek, annak megkötése után, de az utazás teljes részvételi díjának megfizetése után, az utazás megkezdése előtt 1 héttel.

A személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, vagy lejártáig, az utazási szerződés teljesítésétől számított 5 éves általános igény-érvényesítési határidő elteltéig, illetve a vonatkozó anyagi jogszabályok szerinti időpontig kezeljük.

Az ügyfeleknek joga van kérni a Makrovilág Utazási Iroda által kezelt személyes adatok ismertetését, átadását, helyesbítését, törlését, továbbítását más adatkezelőhöz.

Minden érintett személyre szóló tájékoztatást kérhet a kezelt személyes adatokról (az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok köréről, az adatok továbbításáról, a kezelés időtartamáról), a következő telefonszámon: (+36-1) 217-5307, illetve e-mail-en: makro@makrovilag.hu, valamint az iroda Budapest, Üllői út 16/B. telephelyén.

Személyes adatainak jogszerűtlen kezelése tárgyában a Nemzeti Adatvédelmi Hivatalhoz fordulhat panasszal a következő elérhetőségeken: (Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: 06 (1) 391-1400, Fax: 06 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: http://www.naih.hu).

 

Ezen adatvédelmi rendelkezések érvényessége (2018. április 5-től).